Onze Vereniging

Muziekvereniging Zevenbergen staat voor kwaliteit, verbondenheid, betrokkenheid en saamhorigheid. Het maken van Mooie Muziek is ons gemeenschappelijk doel en belang. Samen musiceren is elkaar ontmoeten. Door lid te zijn van Muziekvereniging Zevenbergen hoor je ergens bij. De muziekvereniging streeft naar een duidelijke plek in de samenleving van Zevenbergen.

Muziekvereniging Zevenbergen is opgericht op 1 januari 2008. De vereniging is ontstaan na de fusie tussen Harmonie Euterpe en Harmonie Crescendo. Een jonge en tegelijk oude vereniging. Harmonie Euterpe werd opgericht in 1868 en Harmonie Crescendo in 1935.

Muziekvereniging Zevenbergen is een bloeiende vereniging, bestaanfde uit drie onderdelen:
- A-orkest met 28 leden
- dweilorkest met 13 leden
- leerlingen orkest van 14 leden

Daarnaast is er een begeleidingsproject voor kinderen van groep 3 en 4 met lessen algemene muzikale vorming.

De muziekvereniging stimuleert het volgen van een opleiding op twee manieren:

  1. Er is een subsidieregeling voor het volgen van de Hafa-opleiding aan de muziekschool;
  2. In een aantal gevallen vergoedt de vereniging bijscholing, bv voor leden die een ander instrument willen gaan bespelen of een stapje verder willen.

Contributie
De contributie is:
Volwassenen: € 12,50 per maand
Jeugdleden t/m 16 jaar: € 10,00